FSC je bil ustanovljen kot mednarodna nevladna organizacija za reševanje izzivov, ki jih predstavljajo neodgovorne gozdarske prakse, kot sta sečnja in prekomerna sečnja, ki imajo uničujoče posledice za okolje in lokalne skupnosti. Gozdovi so pomemben vir našega planeta, saj zagotavljajo čist zrak in vodo, uravnavajo podnebje in podpirajo biotsko raznovrstnost. Danes je FSC ena od vodilnih svetovnih certifikacijskih shem za odgovorno gospodarjenje z gozdovi. V tem prispevku bomo raziskali ključne značilnosti certifikata FSC, njegove koristi za gozdove, lokalne skupnosti in podjetja ter kako lahko potrošniki prepoznajo in podprejo izdelke s certifikatom FSC.

Kaj je FSC?

FSC (Forest Stewardship Council – Svet za nadzor gozdov) je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1993, z namenom spodbujanja odgovornega upravljanja z gozdovi po svetu. Njeno poslanstvo je okoljsko odgovorno, družbeno koristno in gospodarsko uspešno upravljanje z gozdovi. FSC določa standarde za upravljanje z gozdovi ter nudi certificiranje gozdov in gozdnih izdelkov, ki izpolnjujejo te standarde.

Organizacija FSC je od svoje ustanovitve leta 1993 pomembno vplivala na svetovne gozdarske prakse. FSC je postal najbolj priznan sistem certificiranja za odgovorno upravljanje z gozdovi, saj je certificiranih več kot 200 milijonov hektarjev gozdov v več kot 80 državah po svetu.

Delo organizacije FSC je pomembno, ker imajo gozdovi ključno vlogo pri ohranjanju zdravja planeta. Gozdovi nudijo življenjski prostor divjim živalim in rastlinam, skladiščijo ogljik, uravnavajo podnebje in zagotavljajo vire za človeško uporabo. Vendar lahko neodgovorne gozdarske prakse vodijo v krčenje gozdov, uničevanje habitatov in druge negativne vplive. S spodbujanjem odgovornega upravljanja z gozdovi FSC prispeva k ohranjanju gozdov za prihodnje generacije.

Glavni cilji FSC

Organizacija ima več ciljev, med katerimi so:

 1. Ohranjanje biodiverzitete: FSC si prizadeva za varovanje biotske raznovrstnosti gozdov z ekološko neoporečnimi praksami upravljanja, ki spodbujajo zdrave gozdne ekosisteme.
 2. Spodbujanje odgovornih gozdarskih praks: FSC določa standarde za odgovorno upravljanje z gozdovi, ki vključujejo merila za upravljanje, pravice delavcev in pravice avtohtonih prebivalcev.
 3. Zagotavljanje družbenih in gospodarskih koristi: FSC si prizadeva, da upravljanje z gozdovi prinaša koristi skupnostim, odvisnim od gozdov, kot so poštene plače za delavce, dostop do gozdnih virov za lokalne skupnosti in varstvo pravic avtohtonih prebivalcev.
 4. Preprečevanje krčenja gozdov: FSC si prizadeva ustaviti krčenje gozdov in spremembo gozdov za druge namene, s spodbujanjem trajnostnih praks upravljanja z gozdovi in odgovornega pridobivanja gozdnih proizvodov.
 5. Spodbujanje transparentnosti in odgovornosti: FSC spodbuja transparentnost in odgovornost v gozdarski industriji s strogim certificiranjem praks upravljanja z gozdovi in nadzorom verig proizvodov s strani neodvisnih tretjih oseb.

Na splošno so cilji FSC usmerjeni v spodbujanje trajnostnih praks upravljanja, ki varujejo gozdove in njihovo biotsko raznovrstnost, zagotavljajo družbene in gospodarske koristi skupnostim ter omogočajo odgovorno pridobivanje gozdnih proizvodov.

Kriteriji/zahteve za pridobitev certifikata FSC

Podjetja lahko pridobijo certifikat FSC po več postopkih in smernicah, ki jih določa FSC. Smernice vključujejo:

 1. Pridobivanje certificiranih materialov FSC od certificiranega dobavitelja.
 2. Izvajanje sistema nadzorne verige za sledenje materialom od gozda do končnega izdelka.
 3. Revizijo, ki jo opravi neodvisni certifikacijski organ.

Certifikacijski postopek je lahko kompleksen in dolgotrajen, vendar prinaša podjetjem, ki so zavezana odgovornemu pridobivanju surovin in okoljski trajnosti, mnoge koristi.

Pogoji za pridobitev certifikata FSC:

 • Prepoved nepremišljenega spreminjanja naravnih gozdov v druge namenske oblike rabe.
 • Prepoved uporabe gensko spremenjenih dreves.
 • Prepoved uporabe visoko nevarnih pesticidov.
 • Spoštovanje pravic avtohtonih prebivalcev.
 • Popolno upoštevanje zakonodaje.
 • Posebna obravnava in prilagojeno upravljanje z gozdovi, ki imajo poseben pomen in potrebujejo zaščito.

Če prakse upravljanja z gozdovi izpolnjujejo FSC pogoje, certifikacijski organ izda certifikat, ki velja pet let in je predmet letnih revizij.

Kako lahko potrošniki prepoznajo izdelke s certifikatom FSC?

Potrošniki lahko izdelke s certifikatom FSC prepoznajo po oznaki FSC na izdelku ali embalaži. Ta označuje, da je bil izdelek pridobljen iz odgovorno upravljanega gozda in da je dobavna veriga bila neodvisno revidirana za zagotovitev skladnosti s standardi FSC. Poleg oznake FSC lahko iščejo tudi druge trajnostne certifikate, kot je Rainforest Alliance, ki prav tako označuje odgovorno ravnanje z gozdovi.

Različne oznake certifikata FSC

Obstajajo tri različne oznake FSC:

 1. FSC 100 %: Ves material je pridobljen iz FSC certificiranih gozdov.
 2. FSC Mix: Izdelek je sestavljen iz mešanice materiala iz FSC certificiranih gozdov, recikliranega materiala in FSC nadzorovanega lesa. Nadzorovani les ni iz FSC certificiranih gozdov, vendar mora upoštevati pravila FSC.
 3. FSC Recycled: Ves material v izdelku je 100 % recikliran. Najmanj 70 % mora biti materiala, predelanega po potrošnji, do 30 % pa predelanega materiala pred potrošnjo.
Obstajajo tri različne oznake FSC - FSC 100% FSC MIX FSC RECYCLED

FSC in drugi certifikati

Certifikat FSC je vplival tudi na razvoj drugih shem certificiranja gozdov in pomagal spodbujati širše razumevanje pomena odgovornih praks gospodarjenja z gozdovi v poslovni skupnosti in med potrošniki.

Obstaja več drugih sistemov certificiranja gozdov, vendar pa je najbolj znan PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification, ki je še en mednarodno priznan sistem certificiranja za trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

FSC (Forest Stewardship Council) in PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sta mednarodna sistema certificiranja za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Čeprav imata podobne cilje, se med njima pojavljajo nekatere razlike:

 1. Merila in zahteve: FSC in PEFC imata različna merila in zahteve, ki jih morajo gozdovi izpolnjevati za pridobitev certifikata. FSC na primer bolj poudarja družbena in okoljska vprašanja, medtem ko se PEFC bolj osredotoča na ekonomske vidike trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
 2. Geografsko področje uporabe: FSC je globalni sistem certificiranja, medtem ko je PEFC bolj regionalno usmerjen, saj so certifikati na voljo v določenih državah in regijah.
 3. Lastništvo in upravljanje: FSC je neprofitna nevladna organizacija, ki jo upravlja upravni odbor zainteresiranih strani, vključno z okoljskimi in socialnimi skupinami, medtem ko je PEFC neprofitna organizacija, ki jo upravlja generalna skupščina, sestavljena iz predstavnikov različnih interesnih skupin, kot so lastniki gozdov, lesna industrija in nevladne organizacije.
 4. Priznanje: FSC je na splošno bolj priznan in priljubljen med okoljevarstveniki, potrošniki in trgovci na drobno, medtem ko je PEFC bolj priznan pri nekaterih industrijskih skupinah in v nekaterih regijah.

Kakšne so prednosti uporabe izdelkov s certifikatom FSC za potrošnike?

Uporaba izdelkov s certifikatom FSC lahko potrošnikom prinese več koristi. Prvič, certifikat FSC zagotavlja, da je bil izdelek pridobljen iz odgovorno upravljanega gozda, ki varuje biotsko raznovrstnost, zmanjšuje vpliv gozdarskih dejavnosti na okolje ter spodbuja pravice delavcev in avtohtonih prebivalcev.

Drugič, certifikat FSC lahko zagotavlja, da je bil izdelek proizveden z uporabo trajnostnih in odgovornih praks v celotni dobavni verigi. To lahko vključuje zagotavljanje, da je bil izdelek izdelan iz materialov s certifikatom FSC in da je bil izdelek izdelan na način, ki zmanjšuje vpliv na okolje in spodbuja družbeno odgovornost.

Končno lahko potrošniki z izbiro izdelkov s certifikatom FSC podprejo trajnostne prakse gospodarjenja z gozdovi in pripomorejo k zaščiti gozdov za prihodnje generacije.

Kategorije izdelkov FSC

 1. Lesni in papirnati izdelki: Lesni in papirni izdelki s certifikatom FSC vključujejo les, vezan les, celulozo, papir in embalažo, izdelano iz lesa s certifikatom FSC.
 2. Pohištvo: Pohištvo s certifikatom FSC je izdelano iz lesa, ki je bil odgovorno pridobljen in obdelan v skladu s standardi FSC.
 3. Gradbeni materiali: Gradbeni materiali s certifikatom FSC vključujejo talne obloge, krov in obloge, izdelane iz lesa s certifikatom FSC.
 4. Izdelki za osebno nego: Nekateri izdelki za osebno nego, na primer papirnati robčki, papirnate brisače in toaletni papir, so lahko izdelani iz materialov s certifikatom FSC. Papirnate izdelke iz naše ponudbe, ki imajo certifikat FSC najdete tukaj.
 5. Živilski izdelki: Med izdelke s certifikatom FSC spadajo tudi nekateri živilski izdelki, kot sta med in javorjev sirup, ki so lahko proizvedeni z uporabo trajnostnih praks gospodarjenja z gozdovi.

Če povzamemo, se certifikat FSC lahko uporablja za široko paleto izdelkov, pridobljenih z odgovornimi praksami gospodarjenja z gozdovi, vključno z lesnimi in papirnimi izdelki, ki so prisotni tudi v naši ponudbi.

Povzetek

V tem članku smo raziskali pomen in vlogo FSC (Forest Stewardship Council) v svetu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. FSC, ustanovljen leta 1993, je postal ključni igralec v spodbujanju odgovornih gozdarskih praks po vsem svetu. Z več kot 200 milijoni hektarjev certificiranih gozdov v 80 državah, FSC prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, uravnavanju podnebja in zagotavljanju čistega zraka in vode.

Glavni cilji FSC vključujejo ohranjanje biodiverzitete, spodbujanje odgovornih gozdarskih praks, zagotavljanje družbenih in gospodarskih koristi, preprečevanje krčenja gozdov ter spodbujanje transparentnosti in odgovornosti v gozdarski industriji. Certifikat FSC je simbol trajnostnega upravljanja z gozdovi, ki zagotavlja, da so gozdni izdelki pridobljeni na način, ki spoštuje naravo in lokalne skupnosti.

Potrošniki lahko prepoznajo izdelke s certifikatom FSC po oznaki na izdelku ali embalaži, kar zagotavlja, da izdelek izvira iz odgovorno upravljanega gozda. Obstajajo tri različne oznake FSC: FSC 100 %, FSC Mix in FSC Recycled, ki odražajo različne vrste materialov in njihov izvor.

FSC certifikat ne samo da prispeva k ohranjanju gozdov, ampak tudi zagotavlja, da so izdelki proizvedeni z uporabo trajnostnih in odgovornih praks. To vključuje spoštovanje pravic delavcev in avtohtonih prebivalcev ter zmanjšanje vpliva na okolje.

Certifikat FSC je pomemben korak k trajnostnemu razvoju in ohranjanju našega planeta za prihodnje generacije. Z izbiro izdelkov s certifikatom FSC, potrošniki in podjetja aktivno prispevajo k varovanju gozdov in spodbujanju odgovornega gospodarjenja z naravnimi viri.

Pogosta vprašanja

Glavne razlike med FSC in PEFC vključujejo merila in zahteve za certificiranje, geografsko področje uporabe, način upravljanja in priznanje. FSC bolj poudarja družbena in okoljska vprašanja, medtem ko PEFC daje večji poudarek ekonomskim vidikom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Potrošniki lahko preverijo avtentičnost oznake FSC z iskanjem uradne oznake FSC na izdelku ali embalaži in z obiskom spletnih strani FSC, kjer lahko preverijo status certifikata podjetja ali izdelka.

FSC prispeva k zmanjšanju krčenja gozdov s spodbujanjem trajnostnih praks upravljanja z gozdovi, ki vključujejo ohranjanje gozdnih površin, preprečevanje nepremišljenega spreminjanja naravnih gozdov in zagotavljanje, da se gozdovi upravljajo na način, ki podpira njihovo dolgoročno ohranitev.

FSC certifikat lahko v nekaterih primerih poveča ceno izdelkov zaradi stroškov certificiranja in trajnostnih praks. Vendar pa certifikat pogosto pomeni tudi višjo kakovost in zagotavljanje, da izdelki izvirajo iz odgovorno upravljenih virov.

Povezani izdelki

Koristne povezave

Morda vas zanima tudi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja