V zadnjih letih se je povečala zaskrbljenost zaradi vpliva človekovih dejavnosti na okolje. Eden od načinov za zmanjšanje tega vpliva je, da se pri izbiri izdelkov bolj zavedamo okolja. Znak EU za okolje – Ecolabel je eden od načinov, ki potrošnikom pomaga prepoznati okolju prijazne izdelke. Toda kaj točno je znak EU Ecolabel in kako deluje? V tem prispevku bomo odgovorili na ta in druga vprašanja ter vam pomagali razumeti vse o okoljskem certifikatu Ecolabel.

Kaj je EU Ecolabel?

Znak EU za okolje – EU Ecolabel, znan tudi kot okoljska marketica ali eko marjetica, je prostovoljni sistem označevanja, ki ga je vzpostavila Evropska unija za spodbujanje okolju prijaznih izdelkov in storitev. Znak se podeljuje izdelkom in storitvam, ki izpolnjujejo posebna okoljska merila, določena s strani Evropske komisije.

Znak EU za okolje je bil prvič uveden leta 1992 in je bil prvotno znan kot sistem EU za okoljsko označevanje. Shema je bila posodobljena leta 2010, da bi odražala spremembe v okoljskem razmišljanju in se uskladila z novo zakonodajo EU. Znak se zdaj podeljuje izdelkom in storitvam v različnih sektorjih, vključno s čistili in papirnatimi izdelki.

V 30. letih od uvedbe znaka za okolje EU Ecolabel je bil znak podeljen že več kot 87.000 izdelkom in storitvam v 24 različnih kategorijah! S podeljevanjem certifikata Ecolabel Evropska unija zasleduje okoljske cilje, kot so krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost in ničelno onesnaževanje.

Rast števila produktov z znakom EU Ecolabel skozi leta. Vir: europa.eu
Rast števila produktov z znakom EU Ecolabel skozi leta. Vir: europa.eu

Kako izdelki in storitve pridobijo znak EU Ecolabel?

Za pridobitev znaka EU Ecolabel morajo izdelki in storitve izpolnjevati vrsto strogih okoljskih meril, ki obsegajo celoten življenjski cikel izdelka ali storitve. To vključuje vse faze, od pridobivanja surovin do proizvodnje, distribucije in odstranjevanja odpadkov. 

Merila določi skupina strokovnjakov, znana kot Odbor Evropske unije za podeljevanje znaka za okolje (EUEB), ki jo sestavljajo predstavniki držav članic EU, okoljskih nevladnih organizacij, industrijskih združenj in drugih zainteresiranih strani. Odbor EUEB je odgovoren za redno pregledovanje in posodabljanje meril, da se zagotovi njihova ustreznost in učinkovitost. Pri nas sta za znak zadolžena ministrstvo za okolje in prostor oziroma njegova Agencija RS za okolje.

Merila za pridobitev EU Ecolabel vključujejo dejavnike, kot so:

 • uporaba trajnostnih surovin, 
 • energetska učinkovitost, 
 • varčevanje z vodo, 
 • zmanjšanje količine odpadkov.

Med merili so tudi takšna, ki so z okoljem povezana posredno. Izdelki z marjetico vsebujejo manj nevarnih kemikalij; izdelani so tako, da zdržijo dlje; lažje jih je popravljati; že njihova proizvodnja povzroča manj odpadkov in manjše izpuste CO2.

Ko proizvod ali storitev izpolnjuje merila za podelitev znaka EU za okolje, dobi pravico do uporabe logotipa znaka EU za okolje na embalaži in v tržnem gradivu. Ta logotip je jasen in prepoznaven simbol za potrošnike, da je bil proizvod ali storitev neodvisno potrjen kot okolju prijazen.

Porazdelitev izdelkov z oznako Ecolabel po skupinah izdelkov. September 2023. Vir: europa.eu
Porazdelitev izdelkov z oznako Ecolabel po skupinah izdelkov. September 2023. Vir: europa.eu

Kakšne so prednosti znaka EU Ecolabel?

Prednosti znaka Ecolabel so številne. Potrošnikom zagotavlja jasen in verodostojen način prepoznavanja okolju prijaznih proizvodov. Podjetjem omogoča, da se razlikujejo od svojih konkurentov in pokažejo svojo zavezanost trajnostnemu razvoju. Poleg tega lahko Ecolabel podjetjem pomaga zmanjšati njihov vpliv na okolje in izboljšati njihovo učinkovitost, kar lahko privede do prihrankov pri stroških. Poleg tega lahko znak EU za okolje prispeva k bolj trajnostnemu gospodarstvu s spodbujanjem proizvodov, ki imajo manjši vpliv na okolje.

Znak Ecolabel za čistila in detergente

Čistila in detergenti z znakom EU Ecolabel zagotavljajo potrošnikom prijaznost okolju, ki zmanjšuje njihov vsakodnevni vpliv na okolje. Čistila in detergenti z znakom EU Ecolabel se od običajnih razlikujejo po širokem obsegu okoljskih meril, ki jih izpolnjujejo. Znak EU Ecolabel zagotavlja, da imajo čistila in detergenti omejeno uporabo nevarnih snovi; izdelani so iz trajnostno pridobljenimi surovin in z možnostjo recikliranja embalaže.

V sistemu Ecolabel kategorijo čistil oz. detergentov sestavljajo: 

 • detergenti za pomivalne stroje,
 • detergenti za strojno pomivanje v industriji in ustanovah,
 • detergenti za pranje perila,
 • detergenti za pranje v industriji in ustanovah (pralnice),
 • čistilna sredstva za trde površine,
 • detergenti za ročno pomivanje posode.
Detergenti za ročno pomivanje posode. Število Ecolabel licenc in izdelkov po skupinah izdelkov (2014-2023). Vir: europa.eu
Detergenti za ročno pomivanje posode. Število licenc in izdelkov po skupinah izdelkov (2014-2023). Vir: europa.eu
Čistilna sredstva za čiščenje trdih površin. Število Ecolabel licenc in izdelkov po skupinah izdelkov (2014-2023). Vir: europa.eu
Čistilna sredstva za čiščenje trdih površin. Število licenc in izdelkov po skupinah izdelkov (2014-2023). Vir: europa.eu

Znak EU Ecolabel obravnava številne okoljsko pereče teme, ki jih povzroča uporaba detergentov:

Vpliv strupenih snovi na okolje

Čistila in detergenti običajno vsebujejo strupene snovi, ki negativno vplivajo na okolje. Za pridobitev znaka EU Ecolabel morajo čistila upoštevati minimalne meje oziroma vrednosti redčenja. Izdelana morajo biti iz biološko razgradljivih površinsko aktivnih snovi in upoštevati stroge omejitve glede prisotnosti nevarnih snovi. Te ne smejo biti akutno toksične, strupene za točno določene organe in rakotvorne; ne smejo škodovati dihalom, koži in reproduktivnim organom.

Krčenje in degradacija gozdov

Veliko surovin v čistilih in detergentih je pridobljenih iz palmovega olja, ki pogosto izvira iz nasadov, odgovornih za krčenje gozdov. Čistilna sredstva z znakom EU Ecolabel prispevajo k omejevanju krčenja gozdov in degradacije ekosistemov, in sicer tako, da imajo sestavine na osnovi palmovega olja ustrezne certifikate, ki dokazujejo trajnostno pridobivanje surovin z manjšim vplivom na tla, biodiverziteto, organske zaloge ogljika in ohranjanje naravnih virov.

Odpadki

Uporaba materialov, ki jih ni mogoče reciklirati, in prisotnost toksičnih substanc v embalaži čistil in detergentov ustvarjajo nepotrebne odpadke in emisije CO2. Znak EU Ecolabel omejuje količino plastike in odpadkov z določitvijo zahtev, ki zagotavljajo, da se za izdelek uporabi minimalna potrebna količina embalaže. Embalaža mora biti izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Vsebovati mora jasna navodila o odlaganju. Plastenke z razpršilko morajo biti primerne za ponovno polnjenje in večkratno uporabo. S ciljem zmanjšanja emisij so potisna sredstva v pršilih prepovedana.

Poraba virov in učinkovitost

Detergenti v pakiranjih nizkih koncentracij in pomanjkanje navodil za doziranje povzročajo nepotrebno porabo energije in vode. Sredstva z oznako okoljske marjetice zagotavljajo optimalno učinkovitost tudi pri nizkih temperaturah in predvidenih koncentracijah. Proizvajalci morajo učinkovitost dokazovati s predpisano dokumentacijo o izvedenih testih in analizah.

Prekomerna poraba detergentov

Nepravilno doziranje lahko povzroči prekomerno in nepotrebno porabo detergentov. Ecolabel omejuje pretirano porabo, saj zagotavlja, da so izdelkom priložena navodila za odmerjanje. Poleg tega referenčni odmerek za vsak izdelek ne sme presegati določene količine in gostote. Na embalaži morajo biti jasno navedeni tudi škodljivi učinki neupoštevanja navodil o doziranju.

Povezani izdelki

Znak Ecolabel za papirno galanterijo

Skupina izdelkov papirna galanterija (higienski papir) vključuje liste ali kolute za predelavo v naslednje izdelke ter izdelke: izdelke papirne galanterije, primerne za osebno higieno, vpijanje tekočin in čiščenje površin ali za kombinacijo teh namenov. Primeri izdelkov so robčki, toaletni papir, kozmetične brisače za obraz, kuhinjske ali gospodinjske brisače, papirnate brisače za roke, servieti in industrijski papir.

Izdelki papirne galanterije, označeni z oznako Ecolabel, zagotavljajo:

 • manj emisij žvepla in toplogrednih plinov v zrak med proizvodnjo,
 • manjše onesnaževanje vode med proizvodnjo z zmanjšanjem emisij klorovih spojin in organskih odpadkov,
 • manjšo porabo energije med proizvodnjo,
 • nižje tveganje za zdravje ljudi, okoljsko škodo ali tveganja, povezana z uporabo nevarnih kemikalij,
 • uporabo recikliranih vlaken ali primarnih vlaken iz gozdov, v katerih gospodarijo trajnostno (certifikata FSC in PEFC). 
Higienski papir - Število Ecolabel licenc in izdelkov po skupinah izdelkov (2014-2023). Vir: europa.eu
Higienski papir – Število licenc in izdelkov po skupinah izdelkov (2014-2023). Vir: europa.eu

Povezani izdelki

Primerjava z drugimi okoljskimi oznakami

Ecolabel je eden izmed najbolj prepoznavnih ekoloških certifikatov v Evropi, vendar ni edini. Po vsem svetu obstaja več ekoloških oznak, ki imajo različne kriterije in standarde. Razumevanje razlik med temi oznakami je ključnega pomena za informirane odločitve potrošnikov.

 1. Nordic Swan (Nordijski Labod): Ta oznaka je priljubljena v nordijskih državah in se podeljuje izdelkom, ki izpolnjujejo določene okoljske, zdravstvene in kakovostne standarde. Podobno kot EU Ecolabel, tudi Nordic Swan upošteva celoten življenjski cikel izdelka.
 2. Blue Angel (Modri Angel): To je nemški ekološki certifikat, ki se podeljuje izdelkom in storitvam, ki so okolju prijazni v celotnem življenjskem ciklu, od proizvodnje do odstranjevanja.
 3. EcoCert: Mednarodni certifikat, ki izvira iz Francije, in se osredotoča na ekološko in organsko certificiranje izdelkov. EcoCert je priznan po vsem svetu in zagotavlja, da izdelki izpolnjujejo stroge okoljske in družbene standarde.

Ko primerjamo EU Ecolabel z drugimi ekološkimi oznakami, je pomembno upoštevati geografsko pokritost, industrijski fokus in specifične kriterije vsake oznake. Medtem ko so nekatere oznake bolj priznane v določenih regijah ali sektorjih, EU Ecolabel ponuja široko priznanje in zaupanje v celotni Evropski uniji.

Zaključek

Na splošno je znak EU za okolje pomembno orodje za spodbujanje trajnostne potrošnje in proizvodnje v Evropi. S tem, ko potrošnikom zagotavlja jasne informacije o vplivu izdelkov in storitev, ki jih kupujejo, na okolje, spodbuja bolj trajnostne izbire in pomaga spodbujati inovacije v smeri okolju prijaznejših izdelkov in storitev.

Pogosta vprašanja

Znak Ecolabel se lahko uporablja za številne izdelke in storitve, vključno s čistili, tekstilom, papirnatimi izdelki, izdelki za osebno nego, pohištvom in celo turističnimi nastanitvami. Da bi bil izdelek upravičen do znaka, mora izpolnjevati merila za določeno skupino izdelkov.

Da, s pridobitvijo znaka Ecolabel so povezani stroški. Natančni stroški se razlikujejo glede na skupino proizvodov in velikost podjetja. Stroški vključujejo pristojbine za vlogo, pristojbine za preskušanje in preverjanje ter letne pristojbine za vzdrževanje znaka.

Znak Ecolabel se od drugih znakov za okolje razlikuje na več načinov. Prvič, gre za prostovoljni sistem, kar pomeni, da se podjetja sama odločijo za prijavo. Drugič, znak Ecolabel temelji na pristopu celotnega življenjskega cikla, ki upošteva vpliv izdelka na okolje od njegovega nastanka do odstranitve. Tretjič, znak Ecolabel je priznan v celotni Evropski uniji.

Potrošniki lahko izdelke z znakom Ecolabel prepoznajo tako, da jih poiščejo na embalaži izdelka, na spletni strani ali v prodajalni. Na oznaki so simbol rože ter besedi “EU Ecolabel". Oznaka vsebuje tudi informacije o okoljski učinkovitosti proizvoda in posebnih merilih, ki jih izdelek izpolnjuje.

Cena izdelkov z znakom EU Ecolabel se lahko razlikuje od izdelkov brez znaka. Vendar pa znak EU Ecolabel zagotavlja, da so izdelki izdelani v skladu z visokimi okoljskimi standardi, kar lahko prinese dolgoročne prihranke in koristi za okolje.

Da, v Evropi obstajajo druge okoljske certifikacije poleg EU Ecolabel - npr. Nordic Swan Ecolabel. Vendar je EU Ecolabel eden izmed najbolj priznanih in zaupanja vrednih znakov, ki ga je ustanovila Evropska unija.

Znak EU Ecolabel spodbuja proizvodnjo izdelkov in storitev, ki imajo manjši vpliv na okolje, vključno z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. To dosega z določanjem strogih okoljskih meril, kot so energetska učinkovitost in uporaba trajnostnih surovin.

Izdelki z znakom Ecolabel so zasnovani tako, da so okolju prijazni, ne da bi žrtvovali svojo učinkovitost. Pogosto so enako učinkoviti kot običajni izdelki, hkrati pa imajo manjši vpliv na okolje.

Koristne povezave

Morda vas zanima tudi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja