Ali ste kdaj razmišljali, koliko časa porabite za iskanje čistilnih pripomočkov, npr. da pridobite metlo, smetišnico, sesalec, čistila in podobne pripomočke, ki so običajno odloženi na različnih mestih? Koliko časa potrebujete ali kako težko jih je prinesti na mesto, kjer je potrebno čiščenje?

V sodobnem poslovnem okolju je učinkovitost ključnega pomena, a mnoga podjetja spregledajo pomen dobre organiziranosti. Metoda 5S prinaša sistematičen pristop k organizaciji in standardizaciji delovnega mesta, kar omogoča hitrejši dostop do orodij in pripomočkov, izboljšuje produktivnost ter zagotavlja boljše delovno okolje. V tem blogpostu bomo raziskali, kako lahko uporabite metodo 5S za optimalno organizacijo in učinkovitost pri vsakodnevnem vzdrževanju higiene v delovnem okolju.

Kaj je metoda 5S?

Metodologija 5S je sistematičen pristop k ohranjanju organiziranega, čistega in varnega delovnega okolja. Izvira iz Japonske in se je široko uveljavila v različnih panogah po vsem svetu, zlasti v proizvodnih okoljih. Cilj metode 5S je izboljšati produktivnost, kakovost in varnost z ustvarjanjem bolj organiziranega in učinkovitega delovnega okolja.

Če zaposleni v organizaciji razumejo pomen čiščenja in organiziranja kot osnovo za vsa ostala prizadevanja za izboljšanje produktivnosti dela in jim to preide v navado, bo to močno povečalo učinke ostalih dejavnosti in poenostavilo vsakodnevno delo. Prevzet odnos do organiziranosti, urejenosti ter čistoče bo preprečil, da bi se delovni prostori ponovno pogreznili v neorganiziranost in omogočil sodelavcem lažje in bolj produktivno delo. Metoda zagotavlja primerno organiziranost delovnih mest v proizvodnji, pisarnah in drugje. Načela 5S zaradi današnjega tempa življenja pravzaprav delujejo povsod, tako v službenem kot domačem okolju.

Metoda 5S ima v osnovi pet korakov, toda več pristopov, da jo uresničimo. Potrebno je ločiti, da 5S niso zgolj aktivnosti, vezane na urejanje in čiščenje, temveč je to strukturiran pristop za zagotavljanje učinkovitosti na delovnem mestu. Načelo 5S je filozofija organiziranja in vodenja, da se rešimo vseh izgub ali potrat na delovnem območju.

Kaj vključuje metoda 5S?

“5S” se nanaša na pet japonskih izrazov, ki jih lahko v Slovenščino prevedemo na naslednji način: 

1S – ”seiri” – ločevati

2S – ”seiton” – urejati, 

3S – ”seiso” – čistiti, 

4S – ”seiketsu” – standardizirati, 

5S – ”shitsuke” – izvajati.

5 stopenj metode 5S

Ker je japonske izraze zelo težko prevesti v eno samo slovensko besedo, jih je lažje razložiti s krajšim opisom.

1S – Sortiranje in odstranitev vseh nepotrebnih stvari

 • Iz delovnega prostora odstranite vse nepotrebne elemente.
 • Ohranite le najnujnejše.
 • Vse, česar ne potrebujete, odstranite ali prestavite.

2S – Organiziranje stvari, ki jih potrebujete

 • Predmete uredite tako, da bodo zlahka dostopni.
 • Za vsak predmet določite posebno mesto.
 • Z nalepkami, barvnimi oznakami ali drugimi indikatorji označite, kam spadajo predmeti.

3S – Čiščenje potem, ko smo vse organizirali

 • Redno čistite delovni prostor in s tem naredite delovno okolje bolj prijetno (ni kakovostnega dela v slabem, umazanem ali neprilagojenem okolju) in varno (preprečite nevarnost nezgod pri delu).
 • Poskrbite, da bodo orodja in oprema dobro delovali.
 • Vzpostavite rutinske postopke za čiščenje in vzdrževanje.

4S – Vzdrževanje reda in čistoče s standardnimi postopki

 • Vzpostavite standardizirane postopke in prakse, s čimer so določena merila obnašanja, čiščenja in organiziranja.
 • Zagotovite, da vsi sodelavci razumejo in upoštevajo, kako mora biti delovno mesto z okolico organizirano. Vsak je odgovoren za vzdrževanje oz. izboljšanje stanja.
 • Dokumentirajte in vizualno prikažite standarde na delovnem mestu.

5S – Vzdrževanje samodiscipline

 • Vzdržujte in preverjajte standarde.
 • Stalno izboljšujte in vzdržujte prakse 5S.
 • 5S naj postane del vsakodnevne rutine in organizacijske kulture.

Postopek metode 5S je sprejet, ko zaposleni razumejo pomen metode in svojo dodano vrednost pri doseganju odličnosti vsak dan. To posebej velja za fazo čiščenja, ki jo marsikdo jemlje kot neprijetno. Da bi bilo čiščenje sprejeto, mora biti obravnavano z vidika stalnega napredka ter kot priložnost, da odkrivamo in odpravljamo vzroke problemov, enega za drugim.

Primer uporabe metode 5S pri vzdrževanju higiene

1S – Sortiranje in odstranitev vseh nepotrebnih stvari

Začnite s kategoriziranjem in razvrščanjem obstoječih čistilnih sredstev in pripomočkov. Zavrzite ali ustrezno prestavite zastarele ali nepotrebne izdelke. Ohranite le toliko dozirnikov, kolikor jih je nujno potrebnih v objektu. Preveliko število lahko povzroči nered v delovnem okolju.

2S – Organiziranje stvari, ki jih potrebujete

Za vsako čistilo in opremo določite posebno mesto za shranjevanje. To lahko pomeni določeno polico, omaro ali skladiščni prostor. Čistila shranjujte na določenih mestih glede na velikost ali namembnost. Papirno galanterijo in pripomočke za čiščenje postavite strateško na mesta, kjer so najbolj potrebni, kot so sanitarije, kuhinjski prostori ali delovna mesta. Označite, kam spadajo predmeti in tako zagotovite jasnost vsem, ki jih morda iščejo.

Pri organiziranju pripomočkov za čiščenje v živilskopredelovalni industriji, si lahko pomagamo z Igeax Cleaning Board.

3S – Čiščenje potem, ko smo vse organizirali

Uporabljajte čistila in pripomočke za redno vzdrževanje čistoče delovnega prostora. To vključuje zgornje površine, tla, stroje in opremo. Redno preverjajte in vzdržujte čistilne stroje in drugo opremo za čiščenje, da zagotovite njihovo dobro delovanje. Redno napolnite podajalnike ter poskrbite, da niso nikoli prazni. Vzpostavite rutino naključnih pregledov, s katerimi boste zagotovili, da so prostori čisti in da so predmeti na svojih mestih.

4S – Vzdrževanje reda in čistoče s standardnimi postopki

Razvijte standardiziran urnik čiščenja in zagotovite redno čiščenje vseh prostorov. Ta je lahko dnevni, tedenski ali mesečni, odvisno od potreb. Usposobite osebje za pravilno uporabo čistilnih sredstev in opreme. S tem standardizirate metode čiščenja, ki se uporabljajo v celotni organizaciji.

Uporabite vizualna navodila, kot so plakati, za prikaz pravilnih tehnik čiščenja ali uporabe opreme.

5S – Vzdrževanje samodiscipline

Izvajajte redne revizije, da zagotovite, da se metoda 5S dosledno izvaja in da delovni prostor ostaja urejen in čist. Vzpostavite sistem, v katerem lahko zaposleni posredujejo povratne informacije ali predlagajo izboljšave v zvezi s čiščenjem in organizacijo. Občasno osvežite usposabljanja, da poudarite pomen načel 5S in zagotovite, da so novi zaposleni na tekočem. Preglejte in po potrebi nadgradite izdelke za čiščenje in pripomočke, da izkoristite tehnološki napredek ali zadostite spreminjajočim se potrebam.

Rezultati ali učinki metode 5S

S strukturiranim delom na področju 5S pridejo tudi rezultati. Med najbolj opazne učinke štejemo:

 • Boljša učinkovitost: Z organizacijo delovnega prostora in zagotavljanjem, da ima vse svoje mesto, zaposleni porabijo manj časa za iskanje orodij, kar vodi k hitrejšemu opravljanju nalog.
 • Večja produktivnost: Racionalizirani procesi in okolje brez nereda lahko pospešijo potek dela, kar zaposlenim omogoča, da v krajšem času naredijo več.
 • Izboljšana varnost: Urejeno in dobro organizirano delovno mesto zmanjša tveganje za nesreče, kot so padci. Zaradi jasnega označevanja in skladiščenja se zmanjša tudi možnost napačne uporabe opreme ali kemikalij.
 • Prihranki pri stroških: Zmanjšanje količine odpadkov in izboljšanje učinkovitosti procesov lahko privede do znatnih prihrankov pri stroških. To vključuje prihranke zaradi zmanjšanja zalog, krajših izpadov in nižjih stroškov odstranjevanja odpadkov.
 • Izboljšana kakovost: Standardizirani procesi in urejene delovne postaje zmanjšujejo možnost napak ali pomanjkljivosti v končnem izdelku ali storitvi.
 • Večje zadovoljstvo zaposlenih: Čisto in urejeno delovno okolje lahko izboljša moralo zaposlenih. V urejenem in sistematiziranem delovnem prostoru se delavci pogosto počutijo bolj motivirane in zadovoljne.
 • Lažji nadzor: Vodje in nadzorniki lahko lažje spremljajo delovne procese in ugotavljajo področja za izboljšave, če je delovno mesto urejeno.
 • Prilagodljivost: Organiziran delovni prostor se lažje prilagaja spremembam, naj gre za spremembe v proizvodnji, tehnologiji ali delovni sili.
 • Profesionalna podoba: Ohranjanje čistega in urejenega okolja strankam in obiskovalcem predstavlja profesionalno podobo, kar lahko poveča ugled podjetja.
 • Osnova za nenehne izboljšave: Metoda 5S, zlasti načelo “vzdrževanja”, spodbuja kulturo stalnih izboljšav. Ta miselnost lahko vodi do nadaljnjih inovacij in učinkovitosti, ki presegajo organizacijo in čistočo.

Za konec

Metoda 5S ni le orodje za izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti na delovnem mestu. Gre za filozofijo, ki se ukvarja z ustvarjanjem in vzdrževanjem optimalnega delovnega okolja, kjer lahko zaposleni uspevajo in podjetje raste. Pravilna uporaba 5S metodologije omogoča podjetjem, da ustvarijo urejeno in produktivno delovno okolje, ki spodbuja stalne izboljšave.

Pri vzdrževanju higiene je 5S še posebej koristen. Preprosto razvrščanje, urejanje in čiščenje lahko vodi do bolj zdravega in varnejšega delovnega prostora, kjer se tveganje za širjenje bolezni zmanjša. S tem ne le izboljšujemo kakovosti življenja za zaposlene, temveč tudi izboljšujemo splošno kakovost storitev in izdelkov, ki jih podjetje ponuja svojim strankam.

Zato je ključnega pomena, da podjetja razumejo in v celoti sprejmejo načela 5S. Ne glede na to, ali gre za proizvodno podjetje, pisarno ali javno ustanovo, lahko s pravilno uporabo te metodologije vsaka organizacija doseže odličnost in stremi k nenehnemu napredku.

Pogosta vprašanja

Metoda 5S je sistematičen pristop k ohranjanju organiziranega, čistega in varnega delovnega okolja, ki izvira iz Japonske in se osredotoča na izboljšanje produktivnosti, kakovosti in varnosti.

Metoda 5S vključuje pet korakov:
1S - ločevati,
2S - urejati,
3S - čistiti,
4S - standardizirati,
5S - izvajati.

Metoda 5S se uporablja z sortiranjem čistilnih sredstev, določanjem mesta za vsak izdelek, rednim čiščenjem, vzpostavitvijo standardiziranih postopkov in praks ter vzdrževanjem samodiscipline in rednih revizij za vzdrževanje čistoče in organizacije.

Učinki vključujejo boljšo učinkovitost, večjo produktivnost, izboljšano varnost, prihranke pri stroških in izboljšano kakovost.

Koristne povezave

Morda vas zanima tudi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja