KAJ SO INSEKTICIDI?

INSEKTICIDI

Insekticidi so kemični ali biološki proizvodi, uporabljeni za nadzor ali uničenje insektov. Ti proizvodi so posebej formulirani za ciljanje različnih vrst insektov, vključno s škodljivci v kmetijstvu, gospodinjskimi škodljivci in drugimi insekti, ki so lahko škodljivi za človekovo zdravje ali gospodarstvo.

Insekticide lahko razvrstimo na različne načine, vključno z:

  • Načinom delovanja: Nekateri insekticidi delujejo kot živčni strupi, drugi pa motijo presnovo ali razvoj insektov.
  • Kemijsko sestavo: Obstajajo različni kemijski razredi insekticidov, kot so organofosfati, karbamati, piretroidi, neonikotinoidi itd.
  • Izvorom: Insekticidi so lahko sintetični (kemično proizvedeni) ali naravni/biološki (na primer bakterijski toksini). 

Uporaba insekticidov mora biti skrbno nadzorovana zaradi potencialnih negativnih vplivov na okolje, kot so odpornost insektov na insekticide, škoda na neciljnih vrstah (na primer opraševalcih, kot so čebele) in morebitna tveganja za človekovo zdravje. Zaradi tega se vse bolj poudarja integrirano upravljanje škodljivcev (IPM), ki vključuje uporabo insekticidov kot ene od več strategij za nadzor škodljivcev.