VODIČ: KDAJ JE POTREBNO NAMESTITI OPOZORILNO TABLO?

OPOZORILNE TABLE

Uporaba rumenih samostoječih opozorilnih tabel »Pozor, spolzka tla!« je nujna na vseh drsečih talnih površinah v javnih prostorih in ustanovah. To pa še zdaleč ne pomeni samo uporabo med postopkom čiščenja. Marsikje srečujemo tudi neuporabo opozorilne table v hladnih, mokrih jesenskih ter zimskih mesecih na vhodih v ustanove, kjer nimajo ustrezne protizdrsne talne površine. V takih primerih lahko kaj hitro pride do zdrsov ter morebitnih odškodninskih postopkov.

NAMESTITEV OPOZORILNIH TABEL

Opozorilne table  je potrebno namestiti, kadar ni mogoča takojšnja odprava nevarnosti. 

Nameščene morajo biti dovolj daleč od mesta nevarnosti, da pravočasno opozarjajo na nevarno situacijo. Če je znak postavljen predaleč, bi ga lahko ljudje napačno razumeli, kot da ni povezan z nevarnostjo.

Takoj, ko je nevarnost odpravljena, je potrebno odstraniti tudi opozorilni znak.

Mesta, kjer priporočamo namestitev opozorilnih tabel:

  • pri mokrem čiščenju tal,
  • pri razlitju tekočin,
  • pri premazovanju talnih površin,
  • pred vhodi v stavbo v jesenskih in zimskih mesecih,
  • v primeru spolzkih oz. drsečih talnih površin

PREDNOSTI UPORABE OPOZORILNIH TABEL

Pravilna uporaba opozorilnih tabel v vašem objektu ima lahko veliko koristi za vaše podjetje. Nekatere od teh prednosti vključujejo:

  • Zmanjšano tveganje zdrsov in padcev.
  • Nižji stroški zavarovanja, manj odškodninskih postopkov.
  • Manj bolniških odsotnosti (zaposleni).
  • Manj ponavljanja dela.

Za več informacij priporočamo branje našega članka: Vse o opozorilnih tablah!

V kolikor ne najdete želene opozorilne table, nas kontaktirajte.


POGOSTA VPRAŠANJA

Za kaj se uporabljajo opozorilni znaki za spolzka tla?

Opozorilni znaki in table “Pozor! Spolzka tla” se uporabljajo za opozarjanje ljudi na drsečo ali nedavno očiščeno talno površino. Opozorilna table pomagajo pri preprečevanju zdrsov in padcev.

Kako izgledajo opozorilni znaki za spolzka tla?

Znaki za spolzka tla so običajno narejeni iz plastike rumene barve in vsebujejo besede "Pozor" ali "Opozorilo" s krepkimi črkami, skupaj s piktogramom osebe, ki zdrsne, ali simbolom mokrih tal.

Kje naj bodo nameščeni opozorilni znaki za spolzka tla?

Opozorilne table “Pozor! Spolzka tla” morajo biti postavljene v bližini mokrih ali drsečih tal, da ljudi opozorijo na morebitno nevarnost.

Kako dolgo morajo biti opozorilne table za spolzka tla postavljene?

Opozorilne table “Pozor! Spolzka tla” morajo ostati nameščene dokler tla niso popolnoma suha ali dokler je prisotna nevarnost.

Ali se lahko opozorilni znaki za spolzka tla uporabljajo tudi za opozarjanje na druge nevarnosti?

Da, opozorilne table “Pozor! Spolzka tla” se lahko uporablja tudi za opozarjanje ljudi na druge nevarnosti, kot so mokra barva, razlitja ali območja gradnje.

Ali so na voljo različne vrste opozorilnih znakov za mokra tla?

Da, na voljo so različne vrste opozorilnih znakov za spozka tla, kot so samostoječi znaki, stožčasti znaki, talne označbe in viseče ovire.

Kako lahko zagotovim, da je opozorilna tabla “Pozor! Spolzka tla” dobro vidna?

Dobro vidnost vaše opozorilne table lahko zagotovite tako, da jo postavite na vidno mesto, uporabite svetle barve in jo hranite v dobrem stanju (pred zbledenjem).